פקודת יומן

איפה?
 בתפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן > שמירת תנועה

מה התחדש בגרסה? [1.75]

התווספה אפשרות לעדכון תנועה של פקודת יומן ידנית.
אפשרות העדכון אפשרית במסגרת תהליך של הוספת תנועה לפקודה ידנית וכל עוד לא נשמרה פקודת היומן.

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)