מאזן בוחן תנועות

איפה?
 תפריט הנה"ח כפולה > צלמית בוחן תנועות > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 נוסף דוח הדפסה חדש "מאזן בוחן בחיתוך לפי סוג חישוב" הדוח כולל סיכומי ביניים.

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)