דוח משימות

איפה?
 תפריט יומן ומשימות > צלמית משימות > תצוגה > משימות כולל סיכומים כספיים
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווסף כפתור סכם לתצוגת משימות עם סיכומים כספיים.

כדי להציג אפשרות תצוגה זו יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחיצה על צלמית "משימות" - לחיצה על ביטול על מסך הסינון.

2. לחיצה על הכפתור "בחר תצוגה" בשורת התפריטים 

3. בחירה באפשרות "משימות כולל סיכומים כספיים" - ולאשר

  

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)