הסדרים

איפה?
 במסך ההסדר > בכותרת תשלומים > בטל תשלום
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווסף כפתור בטל תשלום  במסך הסדר.

ניתן לבטל תשלום מתוך הסדר, כל עוד התשלום לא סומן כ- "שולם" .

ביטול התשלום  יגרום לשינוי סטטוס "לא פעיל".

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)