עודכנית - מאגר ניהול ידע

הגדרות אישיות יומן

איפה?
 תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות אישיות > קוד 118 "הגדרות אישיות-יומן"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

התווספה אפשרויות בהגדרות אישיות > יומן להסיר או להשאיר את רושם הפגישה כמשתתף באירוע.

הסרת האפשרות תמנע את הוספת רושם הפגישה/דיון כמשתתף באירוע.

 

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.