הצגת מספר חייבים בתיק תקשורת

איפה?
 תפריט כלים שלובים > חייבים > כמות חייבים בתקשורת
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 בתפריט כלים שלובים > בצלמית חייבים > לרשימת החייבים התווסף שדה כמות חייבים בתקשורת

  

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)