סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה

איפה?
 בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)