עודכנית - מאגר ניהול ידע

בקשות שיש להגיש כנגד חייב בתיק איחוד

איפה?

תפריט הוצל"פ > תיקים > בכרטיס התיק > פעולות > הוסף פעולה

תפריט הוצל"פ > חייבים > איתור חייב > בכרטיס התיק > הפק טופס > הצג למסך

מה התחדש בגרסה? [1.75]

בקשות שיש להגיש רק בתיק הפרטני, גם אם לחייב יש תיק איחוד.
לשדות הרלוונטיים יישאב רק מס' תיק הוצל"פ ולא יישאב מס' תיק איחוד.

הטיפול יבוצע בטפסים הנ"ל -
86 בקשה לעיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב
100 בקשה להוספת חייב
101 בקשה להגדלת/הוספת קרן חוב
102 בקשה להקטנת חוב
104 בקשה לשינוי כלל החישוב בתיק
105 בקשה להתנגדות לביצוע שטר
106 בקשה להתנגדות לביצוע תובענה
110 בקשה לשינוי חשבון בנק לבא כוח
119 בקשה בטענת פרעתי
122 בקשה להעברת תיק ללשכה אחרת
135 בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שטר
136 בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע תובענה
142 בקשה להוספת צו עשה
196 בקשה להחייאת תיק/חייב
303 אישור מכר
304 דוח ביניים
305 דוח כינוס סופי

 

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.