צירוף אישור חשבון ללקוח

איפה?
 בכרטיס תיק > הגדרות > הוצל"פ
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 בהגדרות לקוח בכפתור הוצל"פ התווספה אפשרות לציין מספר אסמכתא לחשבון זיכוי

אשרות זו מגיע עקב בקשה של רשות האכיפה לצרוף תיעוד של חשבון בנק של בא הכוח.

ניתן להציג אישור זה בלשכה ולקבל מספר אסמכתא - אפשרות זו מייתרת את הצורך בסריקת האסמכתא וצירופה למסמכים הנדרשים בפתיחת תיק

שלבי עבודה:

  1. בכרטיס התיק לחץ על על החוצץ הגדרות
  2. לחץ על הכפתור "הוצל"פ"
  3. לחץ עדכן ורשום את מס’ האסמכתא בשדה.
  4. לסיום לחץ על שמור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)