תצוגת תיקים מורחבת

איפה ?

 תפריט תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון

מה התחדש בגרסה ? [1.76] 

בחלון סינון אפשרות לתצוגת "רשימת תיקים מורחבת"

בתצוגה "מורחבת" > נוספו השדות:

  1. מזהה חייב ראשי
  2. כמות חייבים בתיק
  3. קרן חוב נומינלית  

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)