דו"ח אי התאמה בין כלים שלובים לתיק פנימי

איפה ?

  תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 155 דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי

מה התחדש בגרסה ? [1.76] 

  נוסף דו"ח חדש "אי התאמה בין חשבון בנק לזיכוי בתיקי תקשורת לתיקים פנימיים". 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)