כפתור תצוגה

איפה ?

 תפריט תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת לקוח > חוצץ תיקים 

מה התחדש בגרסה ? [1.76] 

 נוסף כפתור [בחר תצוגה].

  

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)