דוח פעולות לחייבים מרוכז

איפה ?

תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 166 "דוח פעולות לחייבים מרוכז" 

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

דוח 166 מציג רשימת חייבים בהם בוצעו/לא בוצעו פעולות שונות.
ניתן לבחור עד 20 פעולות (מתוך הדוח בכפתור [הגדרות]), לכל חייב מציג את תאריך הפעולות אם התבצעו , כמו כן ניתן להציג טווח בימים בין פעולות אחת לשנייה.

בדוח נוספה אפשרות לבחור פעולות שמבוצעות ברמת התיק.

לעבודה עם הדוח יש ליצור "רשימת פעולות" אשר ברצונך לבדוק ( פעולות שהתבצעו בתיק) להגדרת פעולות אלו בצע את השלבים הבאים:

  1. תפריט ניהול משרד > דוחות שלי > הצג את דו"ח 166
  2. בחלון הסינון > לחץ על בטל
  3. במסך "דוח פעולות לחייבים-מרוכז" > לחץ על כפתור "הגדרות"
  4. במסך "קבוצות פעולות לדוח" צור את סדר הפעולות לבדיקה > לחץ על כפתור "הוסף" > הזן שם לקבוצה > לחץ על כפתור שמור
  5. במסך "פרטי קבוצת פעולה" הוסף את הפעולות השונות שברצונך לבדוק.
  6. לסיום לחץ על כפתור "יציאה"

    

לאחר שהוגדרה הקבוצה, צא מהחלון "קבוצות פעולות-דוחות" ובצע את השאילתה:

  1. הצג את דו"ח 166
  2. בחלון סינון > בחר את קבוצת הפעלות שיצרת (ניתן להוסיף תנאי סינון נוספים)
  3. לחץ על כפתור "סנן"
  4. במסך "דוח לפעולות חייבים -מרוכז" ניתן לצפות בפעולות שבוצעו/לא בוצעו

 מתוך הדו"ח ניתן להוסיף / או להסיר תיקים מקבוצות עבודה.

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)