סטטוס סגירת תיק

איפה ?

 הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" > הצגת קבוצת משתמשים

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 נוספה הרשאה חדשה "שינוי סטטוס תיק לסגור/ מסגור".

 ההרשאה מכילה את כל הסטטוסים השייכים לקבוצת סטטוס "סגור"

 ברירת מחדל מסומן.

 נוספה הגדרה חדשה "שינוי סטטוס תיק לסגור/ מסגור".
 ברירת מחדל מסומן.

  סטטוס תיק ניתן לשינוי באפשרויות הבאות:

  * כרטיס תיק הוצל"פ V
  * כרטיס תיק משפטי V
  * רשימת תיקים V
  * השוואת תיקי איחוד V
  * פעולות מורכבות V
  * הוספת פעולות שגוררות סגירת/פתיחת תיק V
  * הוספת פעולת מערכת "סגירת תיק" V
  * תצוגה > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות > שכפול תיק V

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)