חלוקת תקבולים

איפה ?

 כותרת חלוקת תקבולים > דיווח ללקוח מצטבר

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 לחלון סינון נוסף שדה "מספר קבלה"

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)