דוח 84 - מצב כספי לספק[סיכומי]

  ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 84 דו"ח מצב כספי - ספקים (סיכומים)

  נוספה עמודה "הוצאות עם יתרה לתשלום".

  אם מקושר תשלום עתידי להוצאה מחוץ לטווח תאריך הנבחר, היתרה תחושב אך לא יוצגו בך התשלומים העתידיים. 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)