הצגת מידע נוסף לפעולה

איפה ?

 כרטיס תיק > חוצץ פעולות > בחירת פעולה מסוג "הקטנת חוב" > פעולות > "הצג מידע נוסף

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 בעקבות המעבר לשליחת הקטנת חוב ללא טופס - יש צורך להציג את בחירת המשתמש בשדה "סיבת הקטנה", אשר מטופל במסך נפרד במקום בטופס כלים שלובים.

 הוספת הפעולה בתקשורת > הקטנת חוב > שמירה > יפתח מסך לבחירת סיבת ההקטנה. 

  סמן את הפעולה שנרשמה > הצג > הצג מידע נוסף

 

  יפתח מסך עם סיבת ההקטנה

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)