הדפסת יומן

איפה ?

 כותרת יומן ומשימות > תיחום יומן > הדפס > דוח הדפסה "יומן פגישות ודיונים רחב"

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 נוספה עמודה "תאריך סיום".

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)