שליחת חשבון עסקה בדוא"ל

איפה ?

 כרטיס לקוח/תיק > חשבונות עסקה > בחירת חן עסקה > שליחה בדואר אלקטרוני

 תפריט כספים > חשבונות עסקה > בחירת חן עסקה > שליחה בדואר אלקטרוני

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 נוספה אפשרות סינון חשבונות עסקה לפי שדה "תאריך שליחת חשבון בדואר אלקטרוני".

 אפשרות זו תתאפשר במידה:

  1. מוזן חשבון דואר אלקטרוני בפרטי חשבון עסקה
  2. חשבון העסקה נשלח בדואר אלקטרוני 
 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)