הדפסת פרטי דואר הברידי

איפה ?

  

 כרטיס לקוח > חוצץ דואר היברידי > הצג פרטי דואר היברידי > הדפס

מה התחדש בגרסה ? [1.09]

   נוספה אפשרות להדפיס את פרטי דואר היברידי.

 

 

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)