פקודת יומן ידנית

איפה ?

 כותרת הנה"ח כפולה > פקודת יומן > הצגת פקודת יומן ידנית

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  אופן תצוגת פקודת יומן השתנה. המסך מחולק לשני חלקים

  בחלק העליון: תאריך רישום, תיאור, אסמכתא  
  בחלק התחתון: תנועות בפקודה

  נוספה אפשרות לעדכן תיאור בפקודה.

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)