זיכוי חשבון עסקה

תהליך זיכוי חשבון עסקה קיים בשלבים שונים בתוכנה. בכל אחד מהשלבים שיפורטו בהמשך המטרה היא לזכות את כלל הסעיפים או את חלקם. במאמר נציג את התהליכים בהם תדרש לבצע זיכוי חשבון.

  1. 1. מתוך חשבון עסקה
  2. 2. הפקת קבלה ואו חשבונית מס/קבלה בנפרד
  3. 3. סגירה מנהלתית
  4.  

סעיף 1 הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה מתוך חשבון עסקה.[פעולות > הפק קבלה/חשבונית מס

בשלב "חשבונות עסקה לזיכוי" העמודה סכום לזיכוי מכילה את הסעיפים השונים של חן העסקה ולכן לא נלחץ על הכפתורים [זכה הכל] או [זכה מסומנים] ונלחץ על כפתור 

סעיף 2. הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה לא מתוך החשבון עסקה

בשלב של זיכוי חשבון עסקה עליך לסמן את חשבון העסקה ואת הסעיפים השונים שברצונך לזכות! במידה וקיימים חשבונות רבים, ניתן לבצע מיון לפי מס’ תיק או לפי מספר חשבון עסקה. לאחר שסמנת את סעיפי חשבון העסקה עליך ללחוץ על הכפתור 

במידה והינך רוצה לזכות את כל הסעיפים של חשבונות העסקה [כל חשבונות העסקה המוצגים] לחץ על הכפתור 

סעיף 3. סגירה מנהלתית

בסגירה מנהלתית על המשתמש לקבוע את סכום הזיכוי ובשלב השני לבחור את הסעיפים לזיכוי.

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)