חישוב שער בעת סגירת חשבון עסקה

איפה ?

  קישור של חשבון עסקה לקבלה/חשבונית מס קבלה

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  במידה וחשבון העסקה הופק במטבע זר, שער המטבע לחישוב יהיה נכון ליום הקישור

  לדוגמא: הופק חשבון עסקה על סכום של 306 דולר לתאריך 06/08/2013, שער הדולר בעת "שמירת" חשבון העסקה היה -3.55

  בתאריך ה- 30/08/17 הופקה חשבונית מס קבלה הסוגרת את החשבון עסקה. שער המטבע יהיה נכון לתאריך 30/08/17 ויעמוד על 3.607

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)