שם שופט

איפה ?

  כותרת תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס תיק > פרטי תיק

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  בחלון פרטי תיק, בשדה "שם שופט"

  הגדלנו את מספר התווים הניתנים להקלדה 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)