הרשאה להצגת מצב כספי לתיק

איפה ?

  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" > הצגת קבוצה 

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  נוספה הרשאה "חוצץ מצב כספי לתיק/לקוח".

  כברירת מחדל הרשאה מסומנת, לכל מי שהיתה לו הרשאה לדו"חות כספיים.

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)