לדוח הדפסת חיובים נוספה עמודה - שעות עבודה

איפה ?

  כותרת כספים > חיובים > דו"ח הדפסה

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  לדו"ח הדפסה "רשימת חיובים" נוספה עמודה "שעות עבודה"

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)