עודכנית - מאגר ניהול ידע

הדפסת יומן בחיתוך לפי תאריך ובית משפט

איפה ?

 כותרת יומן ומשימות > יומן > הדפס

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לדוחות ההדפסה נוסף דו"ח "יומן ישיבות בימ"ש בחיתוך לפי תאריך ובית משפט"

  חיתוך הדוח יעשה עלפי תאריך, ומתחת לתאריך יעשה חיתוך עלפי בית משפט 

  להלן דוח ההדפסה

 

 

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.