דוחות הדפסה של יומן

איפה ?

  מתוך כרטיס תיק > חוצץ יומן > הדפס

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לדוחות ההדפסה לעמודה שעות, נוסף השדה "שעת סיום"

 

 

  • גרסה?: 1.77
  • מודול: יומן
  • מספר משימת פיתוח: 25149
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)