עדכון דוח הכנסות לפי לקוחות

איפה ?

 תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 41 "דוח סיכום הכנסות לפי לקוחות"

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לדוח ההדפסה נוספה עמודה "קבוצת ישויות"

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)