הגדרות יומן

איפה ?

 הגדרות מערכת > קוד 91 ניהול משרד - הגדרות יומן

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  להגדרות יומן נוספה תיבת סימון לבחירה "סוג דיון"

  אם תסומן התיבה, בתצוגות היומן הגרפי יופיע סוג הדיון כחלק מתיאור הפגישה/דיון

 

 

  • גרסה?: 1.77
  • מודול: יומן
  • מספר משימת פיתוח: 25192
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)