עודכנית - מאגר ניהול ידע

הגדרות יומן

איפה ?

 הגדרות מערכת > קוד 91 ניהול משרד - הגדרות יומן

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  להגדרות יומן נוספה תיבת סימון לבחירה "סוג דיון"

  אם תסומן התיבה, בתצוגות היומן הגרפי יופיע סוג הדיון כחלק מתיאור הפגישה/דיון

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.