דוח הדפסה סגירת תיקים מחוסר מעש

איפה ?

  כותרת כלים שלובים > התראות > סגירת תיקים מחוסר מעש

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לחוצץ "סגירת תיקים מחוסר מעש" נוסף דוח הדפסה

 

 

  • גרסה?: 1.77
  • מודול: כלים שלובים
  • מספר משימת פיתוח: 25208
  • צפוי לגרסה הקרובה: תוספת/שינוי

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)