הוספת פעולה - בקשת מידע בתקשורת

איפה ?

  מכרטיס תיק > פעולות > הוסף פעולה

  מכל מקום בו ניתן לבצע פעולות מורכבות

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לפעולה "בקשת מידע בתקשורת" לא נדרש לצרף טופס

  שלב ראשון בחירת הפעולה

 

    שלב שני אישור הפעולה ובחירת גורמים לבקשת מידע

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)