תאריך פקודת יומן

איפה ?

  בשמירת פקודת יומן המכילה שתי תנועות בתאריכים שונים

  תאריך פקודת היומן יהיה התאריך שנרשם בתנועה הראשונה

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

   לדוגמא פקודת יומן המכילה קבלת חשבונית ב- 09/11 והוצאת תשלום ב - 17/11

    תאריך פקודת היומן יהיה בהתאם לתאריך התנועה הראשונה. 

 

    איתור פקודת היומן לפי תאריך ה- 09/11

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)