עודכנית - מאגר ניהול ידע

אפשרות מחיקה של מספר אירועים מהיומן המשרדי

איפה ?

  תפריט יומן ומשימות > יומן > סימון מספר רשומות > מחק

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  התווספה אפשרות מחיקה של מספר רשומות בו-זמנית

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.