דוח תיקים ללא פעילות מקיף

איפה ?

  תפריט ניהול משרד > דוחות > דוח 172 "דוח תיקים ללא פעילות-מקיף"

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לחלון סינון "סוג פעילות" נוסף ערך "חשבונות עסקה"

  נוספה אפשרות חיפוש בתיקים אשר בהם לא קיימים חשבונות עסקה (בהתאם להרשאות)

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)