סימון הודעות

איפה ?

  תפריט טלפונים והודעות > הודעות

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  בלחיצה ימנית בעכבר על רשומה אחת או מספר רשומות

  נוספה אפשרות לסימון כנקרא או לא נקרא 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)