עודכנית - מאגר ניהול ידע

הצגת משימות

איפה ?

  כרטיס לקוח/תיק > חוצץ משימות

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  משימות אשר עבר תאריך לביצוע יוצגו בצבע אדום 

 

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.