ימים לתשלום שובר

איפה ?

  כרטיס לקוח > הגדרות > שוברים

מה התחדש בגרסה ? [1.77]

  לחלון הגדרות שוברים נוסף שדה "ימים לתשלום שובר"

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)