חישוב ריבית

איפה ?

 

 כותרת חישובים > חישוב ריבית בנקאית ועוד

מה התחדש בגרסה ? [1.78]

 

  לפרטי חישוב > לדוח הדפסה "פרטי דף החישוב"

  בדוח ההדפסה נוסף שדה "מצטרפת כל X חודשים"

  הנתון בשדה יהיה בהתאם לפרמטרים שנקבעו בביצוע החישוב

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)