דוח שעות חיוב לעובד ברמה יומית

איפה ?

 

  בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דו"ח 64

מה התחדש בגרסה ? [1.78]

 

  לדו"ח 64 - דוח שעות חיוב לעובד ברמה יומית -

  יוצגו גם עובדים אשר להם אין ערכים כלל

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)