דוח הדפסת פגישות ודיונים עם שעת התחלה

 

מה התחדש בגרסה ? [1.78]

   נוספה אפשרות הדפסת לוח פגישות ודיונים עם שדה "שעת התחלה"

 

איפה ?

 בתפריט יומן ומשימות > יומן>הדפס

 נוסף דוח הדפסה "יומן פגישות ודיונים-שעת התחלה"

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)