תיקי הוצל"פ בתקשורת

בתפריט תיקי הוצל"פ בתקשורת מוצגים תיקים פנימיים אשר מקושרים להם תיקי תקשורת. תיקים בהם תיק התקשורת [בכרטיס התיק] אינו פעיל, לא יוצגו ברשימה.

 מרשימת הנתונים נוכל להבחין ב:

  • חוב בפתיחה, חוב משוערך, תאריך שערוך
  • סיכום כספי של התיק, סה"כ תקבולים שנקלטו בתקשורת מול סה"כ תקבולים שנרשמו בתיק הפנימי
  • יתרת חוב בתיק פנימי, סטטוס תיק פנימי, ועוד.
  • מספר תיק פנימי

להסבר נוסף על הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט התראות

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)