תיקים חדשים

ברשימה תיקים חדשים מוצגים תיקי הוצאה לפועל אשר נקלטו בתקשורת בתוכנת עודכנית ולא קושרו לכרטיס תיק פנימי.

מהרשימה המוצגת יש לבצע קישור בין התיקים שהגיעו בתקשורת מרשות האכיפה לבין כרטיסי תיק פנימי. 

הקישור לתיקים הפנימיים בתוכנה יכול להעשות בשלוש דרכים:

  1. תיק קיים - נבחר באפשרות זו כאשר קיים תיק פנימי על שם החייב וצריך רק לקשר אליו את תיק התקשורת.

  2. תת תיק לתיק קיים - נבחר באפשרות זו כאשר נרצה לקשר את תיק התקשורת לתת תיק חדש שנפתח מתחת לתיק קיים.

  3. תיק חדש ללקוח קיים - נבחר באפשרות זו כאשר הלקוח קיים במערכת אך צריך להקים תיק חדש על שם החייב.

חשוב לזכור! בבחירת האפשרות [תיק חדש ללקוח קיים] - כרטיס הלקוח חייב להיות מוקם בתוכנה טרם ביצוע הקישור.

לקישור/הקמת תיק לחץ על הכפתור  לאחר הלחיצה בחר באחת מהאפשרויות המוצגות

לאחר שנקשר תיק תקשורת לתיק פנימי בכל אחת משלוש הדרכים הנ"ל, התיק יעלם מרשימת [תיקים חדשים]

 - לחיצה על הכפתור תסיר את התיק מהרשימה. נבצע פעולה זו כאשר אין צורך להקים את התיק שהגיע בתקשורת כתיק פנימי.

לקריאה על פעולות נוספות הניתנות לביצוע ניתן לעבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)