שעות כניסה ויציאה

ברשימת שעות כניסה ויציאה ניתן לצפות לעדכן ולהוסיף שעות נוכחות בלבד. מחלון זה ניתן לבצע קליטת שעות נוכחות משעונים חיצוניים, להדפיס ולהפיק דוחות נוכחות.

חשוב! על מנת שהמערכת תציג נתונים אלה בהגדרות מערכת הגדרה מס’ 54-ניהול משרד כללי יש לסמן את האפשרות [חישוב שעות פעילות]

להצגת שעות הכניסה ויציאה לחץ על התפריט [ניהול משרד] ולאחריו 

בחלון הסינון אפשרויות ברירת המחדל הן תאריך ושם העובד[משתמש שנכנס לתוכנה]. לחיצה על [אפשרויות סינון נוספות] תציג אפשרויות נוספות 

  למשרדים העובדים עם שעון נוכחות או עם תוכנות נוכחות של צד שלישי ומעוניינים לקלוט את הנתונים לתוכנת פלטינום יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. לקליטת קובץ שעות יש ללחוץ על הכפתור 

  2. יש לציין את מיקום קובץ הנוכחות, וללחוץ על הכפתור

  3. הקובץ יקלט ויוצגו שעות הכניסה והיציאה

להוספה ידנית של שעת נוכחות, מהרשימה המוצגת לחץ על כפתור  ומלא את הפרטים הנדרשים. לסיום לחץ על כפתור 

לעדכון רישום קיים לחץ על הרשומה פעמיים או לחץ על הכפתור  בחלון שיפתח לחץ על כפתור  ושנה את הפרטים הרשומים

לסיום לחץ על כפתור 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)