איך ניתן לראות חיובים מהוצאה לפועל

 

    סה"כ חיובי הוצל"פ  

   סכומי כסף שהוצאה לפועל מחייבת בגין ההליכים השונים נמצאים בתוכנה במקומות הבאים:

  1. תפריט כלים לשלובים > התראות > פירוט חיובי הוצאה לפועל
  2. תפריט כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצאה לפועל
  3. תפריט כלים שלובים > חיובי הוצאה לפועל

   בחלק מהמקרים סכום החיוב מייצג הליך בודד שנעשה(חיובי הוצאה לפועל) ובחלק אחר מכיל חיובים בגין מספר הליכים שבוצעו(סה"כ חיובי הוצאה לפועל).

   ברשימת סה"כ חיובי הוצאה לפועל ניתן לראות את סכום התשלום, מספר התשלום תאריך החיוב ומספר החשבון שממנו נמשך הכסף

   לחיצה כפולה על הרשומה תפתח חלון פירוט ההליך שבגינו נעשה החיוב.

   הצגת סיכום נתוני חיוב,  מאפשרת למשתמש להצליב את המידע מול תדפיס הבנק ולבדוק את הסכומים שהוצאה לפועל משכה מהחשבון.

   מרשימת פירוט חיובי הוצאה לפועל נוכל לבצע את הפעולות הבאות:

  •  רישום חיוב בתיק הפנימי בגין עלות ההליך

  •  - רישום הוצאת לקוח בתיק הפנימי בגין עלות ההליך

  •  - רישום משיכה מפקדון בתיק הפנימי בגין עלות ההליך

     

 

  פירוט כפתורים נוספים (פעולות)

- הצגת פירוט החיוב וההליכים המקושרים אליו בחלון נפרד

 - הדפסת הרשומות המוצגות בהתאם לאחד הדוחות המוצעים

 - סימון רשומה כ"טופל" יגרע אותה מהרשימה המוצגת. נבצע זאת כאשר הסתיים הטיפול בנתון  

 

 

 

 

  • מודול: כלים שלובים

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)