דוח הליכים אחרונים בתיק תקשורת

 

מה התחדש בגרסה ? [1.78]

   

  נוסף דוח חדש בכלים שלובים, המציג את ההליכים האחרונים שהתבצעו בתיק תקשורת

  בחלון הסינון ניתן לבצע סינון עלפי מספר הליכים אחרונים, תאריך יצירה, תאריך ביצוע או לפי אחד מהתנאים השונים המוצגים

  בנתונים המוצגים ניתן לראות את סוג ההליך, מצב ההליך, פרטים לגבי החייב וסה"כ סכום החוב בתיק

 

איפה ?

   כותרת ניהול משרד > דוחות > דוח 185 דוח X הליכים אחרונים בתיק תקשורת  

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)