הגדרות מערכת דואר היברידי - הגדרה מס’ 160

עם רכישת מודול דואר היברידי יש לבצע מספר הגדרות מערכת טרם תחילת העבודה. בהגד’ 160 נקבע אלו פעולות ירשמו בעקבות שליחת דואר או חזרה

ושם מיפה הכח שיופיע על גבי המעטפה.

לביצוע ההגדרה במסך הראשי לחץ על  כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > הגדרה מס’ 160

פעולה לרישום בגין דואר שנמסר/שחזר - בחר בפעולה מתוך רשימת פעולות הוצל"פ לרישום בגין שליחת דואר היברידי או בגין פרטי דואר שחזר.

מלל מקדים לשם מייפה הכוח - בהתאם לתקנות יש לציין שם מייפה כח על גבי המעטפה. המלל המקדים יופיע לפני שם המיופה.

מקור מייפה הכוח - ילקח מכרטיס הלקוח או בהתאם לאפשריות המוצגות בשדה.

אפשרות לציין את סוג הזהות ומספר הזיהוי של הנמען במידה ולא מופיע כתובת.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)