הצגת סטטוס הודעות

 

מה התחדש בגרסה ? [1.79]

  בגרסה החדשה לרשימת הודעות דואר נוספה עמודה חדשה "סטטוס קריאה"

  מתוך התפריט הראשי בתפריט הודעות, או מכרטיס לקוח/תיק בחוצץ הודעות נוספה עמודה חדשה "סטטוס קריאה" המציגה האם ההודעה נקראה

  סטטוס ההודעות הן:

  1. נקראה - ההודעה נקראה על ידי כל הנמענים
  2. נקראה חלקית - ההודעה נקראה על ידי חלק מהנמענים
  3. לא נקראה - ההודעה לא נקראה על ידי אף אחד מהנמענים

 

איפה ?

  דוגמא לסטטוס קריאה מתוך כותרת "טלפונים והודעות" > הודעות > דואר נכנס

 

 

 

  • גרסה?: 1.79
  • מודול: טלפונים והודעות
  • מספר משימת פיתוח: 13167
  • צפוי לגרסה הקרובה: הצעות יעול

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)