עודכנית - מאגר ניהול ידע

הסבר על האייקונים בכלים שלובים

איך מגיעים?

סרגל הניווט > כלים שלובים > רשימות הנתונים

אייקון שם הרשימה תיאור הנתונים לחץ לפירוט השדות
תיקים בהם התקבלו נתונים פילוח הנתונים שהתקבלו בתקשורת לפי התיקים אליהם התקבלו (להבדיל מהתצוגה ב - התראות) תיקים בהם התקבלו נתונים
תיקי הוצל"פ בתקשורת רשימת כל תיקי התקשורת - להבדיל מתיקים פנימיים תיקי הוצלפ-בתקשורת
תיקים חדשים כל תיקי התקשורת שאינם מקושרים לתיק פנימי במערכת

תיקים חדשים

מעקב עיקולי צד ג’

מעקב על עיקולי צד ג’ שנרשמו בתיקים, מהרגע שעברו לקובץ ליצוא ועד שנקלטו בלשכה

(לצפייה במסמך מפורט על רשימות המעקבים - לחץ כאן)        

מעקב עיקולי צד ג

מעקב פתיחת תיקים

מעקב על פעולת פתיחת תיק בתקשורת שנרשמו בתיקים - מהרגע שעברו לקובץ ליצוא ועד שנקלטו בלשכה

(לצפייה במסמך מפורט על רשימות המעקבים - לחץ כאן)     

מעקב פתיחת תיקים

מעקב בקשות

מעקב על פעולות מסוג "בקשות" שנרשמו בתיקים - מהרגע שעברו לקובץ ליצוא ועד שנקלטו בלשכה

(לצפייה במסמך מפורט על רשימות המעקבים - לחץ כאן)     

מעקב בקשות

זוכים נתונים כלליים אודות הזוכים בתיק

זוכים

חייבים נתונים כלליים אודות החייב/ים בתיק

חייבים

אזהרות לחייב מידע אודות האזהרות שנשלחו לחייב בתיק אזהרות לחייב
מסייעים מסייע הוא כל אדם שאינו צד בתיק (חייב או זוכה) אך יש לו נגיעה כלשהי (למשל: אדם שעוקלו אצלו מיטלטלין של החייב אולם החייב איו מתגורר עמו). במקרים מסויימים המסייע הופך להיות לחייב בתיק, וניתן לנקוט כנגדו בהליכים, על פי החלטת רשם.

***

במערכת הקודמת החייבים והערבים היו מופיעים בחוצץ חייבים.

במערכת החדשה, כאשר יש ערבים הם מופיעים בחוצץ מסייעים.

מסייעים

פסקי דין פסקי הדין הניתנים בהליכים שיפוטיים קודם לפתיחת תיק ההוצל"פ.
בכלים שלובים, בתיק התקשורת - הערך הכספי של פסק הדין יופיע בחוצץ "קרנות". כאשר בחוצץ פס"ד אנו נראה פרטים נוספים לגביו, כדוגמת תאריך פס"ד, מספר התיק, וכו’

פסקי דין

קרנות החוב שממנו מורכב התיק. נשים לב שבתיקי חוב קצוב ה"קרן" מורכבת מקרן חוב, הוצאות ושכ"ט. לתיקי פס"ד מתווספת גם קרן הוצאות בימ"ש וקרן שכ"ט בימ"ש.

קרנות

שיקים / שטרות חוב אשר מורכב משיק/מספר שיק. קשור לתיק מסוג "שטרות" כאשר בתיק תקשורת בקרן נוכל לראות את סה"כ ההמחאות - משוערכות לפתיחת תיק. פירוט הרכב הקרן נוכל לראות בתיק תקשורת תחת חוצץ "שיקים/שטרות. נשים לב לפרטים של סכום השיק, מועד פרעון ומס’ שיק/שטר.

שיקים / שטרות

משכנתאות חוב אשר מורכב ממשכנתא/משכון. קשור לתיק מסוג "משכון מגורים". בתיק תקשורת תחת חוצץ קרן חוב נראה את החלק היחסי מתוך המשכנתא ליום פתיחת התיק שהחייב לא החזיר. ובחוצץ משכנתאות נראה את סה"כ המשכנתא שהחייב לקח.

משכנתאות

משכוני רכב קרן חוב אשר מורכבת מהלוואה הנועדה לרכישת רכב, שלא שולמה.

משכוני רכב

קרנות כביש אגרה תיקים אשר נפתחים בשל אי תשלום אגרת כביש, סוג התיק הוא מסוג חוב קצוב. קרנות כביש אגרה
קרנות פיגורים קשור לתיקי מזונות כאשר החוב הראשוני נקרא קרן פיגורים.

קרנות פיגורים

כללי חישוב כלל חישוב הריבית שבהתאם אליו משוערך התיק. בתיקים בהם הזוכים הם בנקים, כלל חישוב יהיה ריבית בנקאית.

כללי חישוב

תנועות דף חשבון זהה לתנועות בתיקים "בתקשורת הוצל"פ". נוכל לראות ערכים בזכות - כספים אשר החייב שילם או כספים שהגיעו במסגרת תיקי איחוד שונים. ערכים בחובה - הגדלות של החוב בתיק הן בשל פעולות שנעשו והן בשל תוספות ריבית שונות. כספים במס"ב יופיע כאן בהתאם לסדר הזיכוי שלהם-קרן/הוצאות/שכ"ט.

תנועות דף חשבון

סה"כ חיובי הוצל"פ אם בתנועות לחיוב אנו רואים את התנועות הבודדות, בקטגוריה הזאת נוכל לראות את סה"כ החיובים. נשים לב שלהבדיל מתנועות לחיוב, נוכל לבצע סינונים על פי ח-ן בנק או מספר ריצת תשלום. לחיצה כפולה על רשומה תפתח את "פרטי חיוב ממס"ב.

סה"כ חיובי הוצל"פ

פירוט חיובי הוצל"פ דומה לקופת הפקדות בתקשורת הוצל"פ. נראה כאן את החיובים השונים שגובה הלשכה מעורך הדין, בשל הליכים שונים שנעשו בתיק. בגין אותם הליכים קיימת אפשרות להוספת חיוב/ הוצאה בתיק הפנימי.

פירוט חיובי הוצל"פ

סה"כ העברות סה"כ תקבולי מס"ב שהועברו לעו"ד - בסיכום לפי מספר העברה.

סה"כ העברות

תקבולים במס"ב פירוט התקבולים שהועברו לתיק במסלקה בנקאית.

תקבולים במס"ב

מצב הוראת תשלום מצב/סטטוס כל הכספים שאמורים להישלח בתיק.

מצב הוראת תשלום

הליכי ביצוע

כל הליך (עיקול צד ג’, הוצאת מעוקלים) שמבוצע בתיק בעקבות בקשה של הזוכה. "הליך" נוצר כתוצאה מאישור הבקשה.

הליכי ביצוע

אירוע להליך ביצוע

לאחר שאושרה הבקשה, ההליך נמצא בסטטוס "פעיל". לבקשת זוכה, החלטת רשם, או בימ"ש - ההליך יכול להיות מעוכ"ב או "מבוטל" ואם עוכב הוא גם "יחודש".

אירוע להליך ביצוע
דיווח ביצוע הליך

תשובת הגורם אליו נשלח ההליך. לפי סוג ההליך - נקבל רשומה לגבי הביצוע שלו.

דיווח ביצוע הליך
פריט בהליך עיקול צד ג’ מידע מפורט אודות פריט/ים ספציפיים שחל לגביהם הליך עיקול צד ג’.

פריט בהליך עיקול צד ג’

פריט בהליך עיקול רכב מידע מפורט אודות פריט/ים ספציפיים שחל לגביהם הליך עיקול רכב. פריט בהליך עיקול רכב
פריטים שסולקו פריטים אשר הועברו למחסן הוצאה לפועל עקב עיקולי מטלטלין, (במקרים שבהם החייב לא הצליח לפרוע את החוב). פריטים אלו מוצעים למכירה לקהל הרחב. בחלק העליון של החלון אנו נראה את פרטי ההליך, ובחלק התחתון "בפריטים שסולקו" נוכל לראות את הפריטים השונים שנמכרו.

פריטים שסולקו

בקשות והחלטות בקשות שנשלחו והחלטות שהתקבלו על ידי הגורם המתאים בהוצאה לפועל. בקשות והחלטות
פרוטוקול ודיון מהווה שלב שבו נפגשים החייב וב"כ הזוכה בפני רשם הלשכה, בד"כ במקרים של חקירת יכולת. בתהליך נשמעות טענות הצדדים ולבסוף ניתנת החלטה. תיעוד הטענות וההחלטה קיים בקובץ נפרד, נוכל להגיע אליו דרך לחיצה על האייקון" הצג מסמך פרוטוקול". ניתן מרשימה זו גם להוסיף את הדיון ליומן בעו"דכנית פלטינום .

פרוטוקול ודיון

פרוטוקול מוסב מדובר בפרוטוקול שהוסב מנתונים ישנים.

פרוטוקול מוסב

צווי מידע נראה נתונים אודות צווי מידע שניתנו בתיקים.

צווי מידע

מידע - כתובות נראה מידע אודות כתובות של הצדדים המעורבים בתיק (למעט הצד הזוכה).

מידע - כתובות

מידע - הכנסות נראה מידע אודות הכנסות הצדדים המעורבים בתיק (למעט הצד הזוכה).

מידע - הכנסות

מידע - כניסות ויציאות נראה נתונים אודות כניסות ויציאות של הצדדים המעורבים בתיק (למעט הצד הזוכה).

מידע - כניסות ויציאות

הגבלות נראה מידע אודות הגבלות על הצדדים המעורבים בתיק (למעט הצד הזוכה). הגבלות
ערבונות כספים אשר מפקיד צד ג’ או חייב בתיק - על מנת שיוכל לבצע את ההגבלה שהוטלה עליו. לדוגמא: חייב מוכרח לצאת לחו"ל כאשר מוטלת על יו במקביל צו איסור יציאה מהארץ. על מנת שיוכל לצאת הוא או צד ג’ מחוייבים להפקיד סכום כסף, להבטיח את חזרתו של החייב.

ערבונות

עיכוב כספים עיכוב כספים משמעותו שאם מתקבלים כספים לתיק ההוצאה לפועל הם לא מועברים לזוכה, אלא נמצאים בלשכה עד אשר יורה אחרת רשם ההוצאה לפועל. במקרים למשל ש-ב"כ החייב מבקש לעכב כספים או בתיקי חלוקה מבקש לשנות את הסכום ואופן חלוקת הכספים בתיקים השונים. כמו כן ניתן לראות את הסכום שעוכב, ותאריך סיום העיכוב.

עיכוב כספים

עיקול כספי זוכה בדרך כלל מתייחס למצב שבו כספים מגיעים לזוכה, אך אותו הזוכה מופיע כחייב בתיק אחר. במקרה זה יתכן כי עורך הדין מבקש לעצור כספים שמגיעים לזוכה בתיק אחד - על מנת שיועברו לתיקים בהם הוא חייב.

עיקול כספי זוכה

כונסי נכסים נראה נתונים הקשורים לכונסי הנכסים בתיקים.

כונסי נכסים

פעולות כספיות נראה נתונים הקשורים להחזרת כספים מעוכבים, חילוט ערבונות ושחרור כספים מעוכבים (חילוט - הכוונה לתפיסה של כסף או של רכוש על פי החוק או בהתאם לחוזה מוסכם).

פעולות כספיות

צווי עשה צו הוא הוראה הניתנת על ידי אדם או גוף המוסמך לכך, כדוגמת רשם בהוצאה לפועל. אשר ברוב המקרים חייב להתבצע בלא צורך באישור או דיון. הצו מורה על ביצוע מעשה או החזרת מצב לקדמותו כדוגמת: פינוי מקרקעין, הריסת קיר וכו’.

צווי עשה

הודעות נראה מידע כללי לגבי הליכים שונים בתיק: סטטוס תיקים, מצב חייבים, הודעות על אי פעילות בתיק וכו’. נזכור כי הודעות שונות בכלים שלובים משלב בתוכו הודעות רגילות והודעות שונות כפי שהופיע בפורמט הישן "תקשורת הוצל"פ". הודעות
נתונים ליצוא נראה פעולות (פתיחת תיק, עיקולי צד ג’, בקשות) שנרשמו בתיקים הפנימיים - מהן יווצר הקובץ לשליחה להוצל"פ.

נתונים ליצוא

מסלולים ברשימה יופיעו פרטי המסלולים בתיקים, כפי שהוגדרו בלשכה. מסלולים
צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.