נוסף שדה סינון "בית משפט ארצי" במעבר מתיק לתיק

איפה?
כרטיס תיק > שורת התפריטים > לחצן "עבור אל"
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בחלון הסינון שנפתח > נוספה אפשרות לחיפוש תיק לפי שדה "תיק בימ"ש ארצי".

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)